KYLÄREKISTERI

 

REKISTERIN TARKOITUS

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

PÄIVITYSMENETTELY

OHJEET PÄIVITYSLOMAKKEEN TÄYTTÄJÄLLE

TIETOJEN EDELLEENLUOVUTTAMINEN

 

REKISTERISELOSTE

 

JULKAISULUPA

 

KYLÄREKISTERI

 

Kylien, yhdistysten ja yhteyshenkiöiden perustiedot  on saatu Kyläohjelman seudullisilta hankkeilta.  Tiedot ovat eri tasoisia, riippuen seutukunnasta.  Joiltakin osin puuttuvat esim. kylien nimet, yhteyshenkilön tiedot ovat pääasiassa puheenjohtajien tietoja. 

 

Yhteyshenkilön tehtävänä on toimia tiedonvälittäjänä – tieto kulkee tulevaisuudessa melkein yksinomaan sähköisesti ja mahdollisesti tekstiviestein.  Yhteyshenkilöllä on hyvä olla käytettävissä internet, sähköposti ja matkapuhelin.  Jos yhteyshenkilö on muu kuin puheenjohtaja tai sihteeri, henkilö tarvitsee taustayhteisönsä valtuutuksen, joka on tarvittaessa esitettävä.

 

Yhteyshenkilön tietojen keräämiseen ja julkaisemiseen internetissä tarvitaan ao. henkilön suostumus.  Lupamenettely hoidetaan tietojen päivitysmenettelyn yhteydessä täytettävällä julkaisulupalomakkeella.

 

Yhteyshenkilön sähköpostiosoitetta ja gsm-numeroa ei julkaista internetissä, ne jäävät ainoastaan järjestelmän sisäisiksi tiedoiksi.

 

Kylärekisteri on osa Eteläpohjalaiset Kylät ry:n jäsenpalvelua – rekisterin ylläpitäjällä on oikeus poistaa tietokannasta sellaisen kylän muut kuin kylää koskevat perustiedot, joka ei ole hoitanut jäsenmaksuvelvoitettaan.  Kylä- ja jäsenrekisteriä hoitaa Seinäjärven kyläyhdistys.

 

Jos kuka tahansa muu kuin yhteyshenkilö havaitsee rekisterin sisällössä virheellistä/puutteellista tietoa, ilmoittaa siitä www.epk.fi yhteydenottolomakkeella tai sähköpostilla info@epk.fi  Eteläpohjalaiset Kylät Ry:lle.

 

Tiedot pyydetään tarkistamaan kerran vuodessa.  Jos mitään tietoja ei ole päivitetty vuoden kuluessa, muut kuin kylän perustiedot voidaan poistaa järjestelmästä ts. tyhjä tieto on merkki passiivisen kylän olemassaolosta. 

 

Eteläpohjalaiset Kylät ry voi tarvittaessa muuttaa rekisterin tietoja.

 

TIETOJEN EDELLEENLUOVUTTAMINEN:

Tietoja käytetään ainoastaan kylätoiminnan ja maaseudun kehittämisen kannalta tarpeellisia yhteydenottoja ja tarkoituksia varten.  Rekisteristä ei luovuteta eikä käytetä tietoja kaupallisiin tarkoituksiin.

Muille kuin Eteläpohjalaiset Kylät ry:n yhteistyökumppaneille tietoja luovutetaan erityisestä perustellusta syystä.

 

PÄIVITYSMENETTELY:

Tietoja voi päivittää vain ao. kylän tms. yhteyshenkilö, toisen henkilön tai kylän tietojen lisääminen, muuttaminen tai poistaminen on kielletty.  Päivitys vaatii rekisteröitymisen, lokitietojen avulla päivittäjä voidaan tarvittaessa jäljittää.

 

Päivitys tapahtuu seuraavasti: rekisteröitymislomake täytetään ja lähetetään sähköisesti järjestelmälle, joka antaa käyttäjätunnuksen ja salasanan lomakkeessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.  Tunnukset ovat voimassa yhden vuorokauden.

 

Päivittäjä saa tunnusten yhteydessä linkin julkaisulupalomakkeeseen, joka lähetetään sähköisesti Eteläpohjalaiset Kylät ry:lle.  Jos päivittäjä ei anna suostumusta yhteystietojen keräämiseen/julkaisemiseen internetissä, henkilö jättää päivityslomakkeen ao. kohdan/kohdat täyttämättä tai tyhjentää päivityslomakkeen ao. kohdan/kohdat.  Siis henkilö, joka täyttää omat yhteystietonsa päivityslomakkeelle, antaa samalla luvan niiden keräämiseen ja julkaisemiseen internetissä. 

 

 

 

 

REKISTERISELOSTE

 

NIMI:

Kylärekisteri

 

OMISTAJA JA YLLÄPITÄJÄ:

Eteläpohjalaiset Kylät ry

 

REKISTERIN SISÄLTÖ:

Tietoja kylistä ja kylien yhteyshenkilöistä.

 

REKISTERIN TARKOITUS:

Kylien yhteystietojen kerääminen kylätoimijoiden keskinäistä tiedonvälitystä varten.

Kylien perustietojen kerääminen kyläsuunnittelua palvelevia tarkoituksia varten.

Linkit kylien omille kotisivuille.

Eteläpohjalaiset Kylät ry:n jäsenrekisteri.

 

 

 

 

TIETOSISÄLTÖ (tarkempi ohjaus päivityslomakkeen täyttämiseen linkin takaa):

 

MAAKUNTA

SEUTUKUNTA

KUNTA *pakollinen tieto

 

Vain KUNTA –tieto täytetään, tieto ohjaa oikeaan maakuntaan/seutukuntaan. Tietolähde www.kunnat.net.

 

KYLÄN TIEDOT

KYLÄN NIMI (muun kuin kyläyhdistyksen osalta kunta, jossa yhdistys toimii)

TALOUKSIA

ASUKKAITA

KYLÄNPOSTINRO

 

 

KYLÄYHDISTYKSEN TIEDOT

KYLÄYHDISTYKSEN NIMI * pakollinen tieto

YTUNNUS

YREKNRO

KOTISIVULINKKI

KYLÄTALONLÄHIOSOITE

KYLÄSUUNNITELMA

 

YHTEYSHENKILÖN TIEDOT

ETUNIMI

SUKUNIMI

LÄHIOSOITE

POSTINRO

POSTITOIMIPAIKKA

SÄHKÖPOSTI – EI JULKAISTA

GSM – EI JULKAISTA

JÄSENTIEDOT - EI JULKAISTA

 

KYLÄN TIEDOT

 

KYLÄN NIMI

Kylän vakiintunut nimi.

 

TALOUKSIA

Kylän vakituisten asukkaiden ruokakuntien lukumäärä.  Kerätään tilastotietoa muutoksista, tiedot talletetaan kerran vuodessa.

 

ASUKKAITA

Kylän vakituisten asukkaiden lukumäärä.  Kerätään tilastotietoa muutoksista, tiedot talletetaan järjestelmästä kerran vuodessa.

 

KYLÄNPOSTINRO

Ilmaisee kylän sijainnin ja maantieteellisen koon postinumerokartalla.   Jos kylän postinumeroalue on yhdistetty suurempaan alueeseen, käytetään vuoden 2000 mukaista postinumeroa.  Mahdollistaa tilastokeskuksen tietojen hakuja, ikärakenne yms.  Ks. Maanmittauslaitoksen paikkatietohakemisto.

 

 

 

KYLÄYHDISTYKSEN TIEDOT

 

KYLÄYHDISTYKSEN NIMI

Kylä- tai asukasyhdistyksen virallinen nimi. Tarkista tarvittaessa säännöistä, yritystietojärjestelmästä tai yhdistysrekisteristä, ks. linkit alla ytunnus, yreknro. 

 

YTUNNUS

Jos yhdistys on yritystietojärjestelmässä, ytunnus löytyy  www.ytj.fi.  Osoitteesta löytyy kyläyhdistyksen julkiset yhteystiedot sekä ennakkoperintärekisteröinti- ja arvonlisäverovelvollisuustiedot.

 

YREKNRO

Jos yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin, yhdistysrekisterinumero löytyy http://yhdistysrekisteri.prh.fi. Tietoa käytetään rekisteröityjen kyläyhdistystenlukumäärätietojen tilastointiin.

 

KOTISIVULINKKI

Kyläyhdistyksen tms. www-osoite.   Kylän kotisivu on kylän ikkuna maailmalle.  Ellei kotisivua vielä ole, kehota yhdistyksen päättäviä elimiä ryhtymään asian vaatimiin toimenpiteisiin.

 

 

KYLÄTALONLÄHIOSOITE

Mahdollisuus käyttää yleisiä karttapalveluja kylätalon paikantamiseen.  Tietoa käytetään kylätalojen tms. lukumäärätietojen tilastointiin.

 

 

KYLÄSUUNNITELMA

Tietoa käytetään laadittujen kyläsuunnitelmien lukumäärätietojen tilastointiin.

 

 

 

YHTEYSHENKILÖN TIEDOT

Yhteyshenkilö toimii oman taustayhteisönsä tiedon välittäjänä niin, että oikea tieto välittyy oikealle henkilölle oikeaan aikaan.  Yhteyshenkilö toimittaa uutisia ja artikkeleita ajankohtaisista asioista julkaistavaksi Eteläpohjalaiset Kylät ry:n verkkosivuilla. 

Yhteyshenkilöllä ei ole oikeutta päivittää yhteyshenkilöksi ketään muuta kuin itsensä – toisen henkilön tietoja ei voi lisätä, vaan ao. henkilön on se itse tehtävä (ks. julkaisulupa).

 

 

JÄSENTIEDOT (ainoastaan epk päivittää näitä tietoja, ei julkaista)

Eteläpohjalaiset Kylät ry:n jäsenmaksut laskutetaan rekisteritietojen perusteella.

Jäsennumero

Jäsenkoodi - alle/yli 100 asukasta/jäsentä, kunta, kannattajajäsen

Kyläluokitus - kylä- tai asukasyhdistys, muu yhdistys

Jäsenmaksu

 

 

 

 

JULKAISULUPA

 

Henkilötietolain 22.4.1999/523 mukaan henkilörekisteriin (ml. tietoverkkojen sisältämät yhteystiedot) sijoitettavien henkilötietojen osalta tarvitaan rekisteröidyltä henkilöltä yksilöity lupa. Yhteisöiltä sitä ei tarvita.

Tällä lomakkeella annetaan lupa henkilötietojen käyttöön kylätoiminnan ja maaseudun kehittämisen kannalta tarpeellisia yhteydenottoja varten. Tiedot julkaistaan Eteläpohjalaiset Kylät ry:n verkkosivuilla. Rekisteriä ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin.

 

 

Luvan saaja (rekisterin pitäjä):           Eteläpohjalaiset Kylät ry                                    

Rekisterin nimi:                                Kylärekisteri

 

Seuraavat tiedot saa rekisteröidä ja ylläpitää tietoverkossa sekä julkaista internetissä Eteläpohjalaiset Kylät ry:n kylärekisterissä.

HENKILÖN TIEDOT

 

ETUNIMI

 

SUKUNIMI

 

LÄHIOSOITE

 

POSTINRO

 

POSTITOIMIPAIKKA

 

Seuraavat tiedot saa rekisteröidä ja ylläpitää tietoverkossa.

 

SÄHKÖPOSTI

 

GSM

 

Jos lupaa em. tietojen käyttämiseen ei anneta, jätetään kylärekisterin päivityslomakkeen ao. kohdat täyttämättä.

 

 

Päiväys                        

 

Luvan antajan nimi         

                

Puhelin                         

                                                                     

Sähköposti                   

 

Yhteisö, jota edustaa     

 

 

Lomake lähetetään sähköisesti Eteläpohjalaiset Kylät ry:lle.   

 

Jos lomaketta ei lähetetä, yhteyshenkilön rekisteritiedot poistetaan järjestelmästä

 

 

Rekisterin pitäjä Eteläpohjalaiset Kylät ry on vastaanottanut julkaisuluvan sähköisesti.

 

 

Päiväys

 

 

Allekirjoitus

 

 

Eteläpohjalaiset Kylät ry

 

 

Eteläpohjalaiset Kylät ry tulostaa ja arkistoi lomakkeen.