Yhteinen keittiö

Eteläpohjalaiset Kylät ry on mukana Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallinnoimassa Yhteinen keittiö -hankkeessa, joka toteuttaa hallituksen Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta –kärkihanketta vuosina 2017 -2018.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa yhteisöllisyyttä erilaisilla toiminnoilla ja tarjota kaikille mahdollisuus yhdessä toimimiseen ja mielekkääseen tekemiseen matalan kynnyksen periaatteella. Pääpaino on  yhteisöllisessä kohtaamisessa ja tarkoituksena on luoda uusi toimintakulttuuri, joka perustuu useiden toimijoiden yhdessä tekemiseen. Kylille tämä on jo perinteisesti luontainen toimintatapa, ja siksi ihmisiä yhdistävä toiminta tullaan  levittämään maakuntaan myös aktiivisen kylätoiminnan kautta.

Kyläpilotit aloittavat toimintansa kevättalvella 2018. Jos olet kiinnostunut tuomaan mukaan oman alueesi hyvän käytännön ja kehittämään jotain uutta, ota yhteyttä!

Eteläpohjalaiset Kylät ry:n yhdyshenkilönä hankkeessa toimii sihteeri Päivi Kultalahti, p. 0400 239 359, paivi.kultalahti(a)aisapari.net

Hankkeessa on luvassa myös keskusteleva demokratia -koulutusta, seuraa tiedotusta!

Lisätietoa hankkeesta: www.epshp.fi/yhteinenkeittio