Kyläradiotoiminta mahdollistaa viestinnän kriisitilanteissa

Etelä-Pohjanmaalla on lähdetty etunenässä testaamaan ja kehittämään kyläradioverkkoa.