Tietoa meistä

Eteläpohjalaiset Kylät

Eteläpohjalaiset Kylät ry:n toiminta-ajatuksena on kylien edunvalvonta. Se kannustaa kuntia ja muita toimijoita ottamaan huomioon kylien elämänlaadun, toimeentulon ja palvelujen kehittämisen. Näin edistetään kylien viihtyvyyttä ja vetovoimaa. Tärkeintä on osallistaminen: kylien yhteisöllisyyden ja kylien välisen yhteistyön edistäminen.

– Kun olet nähnyt yhden kylän, olet nähnyt yhden kylän, totesi kirjailija Matti Mäkelä: kahta samanlaista kylää ei ole. Historia, maantiede, peltomaat, elinkeinot ja etäisyys keskuksista vaihtelevat. Tuloksena on kylien rikas monimuotoisuus ja jännittävyys.

Kylätoiminnan kannalta kylä on alue, jonka asukkaat ovat alkaneet toimia yhdessä. Usein alue on sama kuin nykyinen tai entinen koulupiiri.

– Kylä on alituisessa liikkeessä oleva dynaaminen sosiaalinen yksikkö, määritteli Juha Pohjonen. Yksi tapa ymmärtää kylä on pitää sitä alueena, jonka keskustaan pääsee enintään puolessa tunnissa.

Kylän alue on laajentunut sitä mukaa, kun jalkapatikka on vaihtunut hevoskyytiin ja polkupyörä automobiiliin. Kyläidentiteetin voi omaksua myös taajama-alueella oleva yhteisö, kerrostalo, rivitalokompleksi tai muu luonnollisen vuorovaikutuksen asukkailleen mahdollistava alue, eräänlainen minikylä.

Kaiken perustana on YHDESSÄ TOIMIMINEN.

– Pidä silmäterän tavoin huoli siitä, että kylätoiminta säilyy iloisena kaiken ikäisten kyläläisten kohtaamisena, jossa kuvastuu vapaaehtoisuus, yhdessä tekeminen ja vastavuoroisuus, painotti Eteläpohjalaiset Kylät ry:n historiikin kirjoittaja Seppo Niemelä.