Landemia-hanke 2021-2023

Hankkeen tavoitteet ja painopisteet

Maaseutuasuminen kiinnostaa hyvin laajasti eri elämänvaiheissa eläviä ihmisiä. Kuinka moni maaseudulle haluavista tai muutosta haaveilevista ihmisistä tai perheistä pystyy toteuttamaan aikeensa? Mitä ovat esteet maallemuutolle tai monipaikkaiselle asumiselle? Entä miten näitä esteitä voidaan poistaa?

Tätä Landemia-hanke lähti vuonna 2021 tutkimaan sekä edistämään toimia, joilla esille tulleita maallemuuton esteitä poistetaan. Samalla kehitettiin kylien vetovoima- ja pitovoimatekijöitä. Hankkeessa tutkittiin myös työntövoimia ja pyrittiin jarruttamaan niiden vaikutuksia.

 

Tutkimustulosten pohjalta rakennettuja toimintamalleja pilotoitiin hankkeeseen valituissa pilottikunnissa ja hyviksi havaittuja malleja jaettiin koko Etelä-Pohjanmaan alueelle ja laajemmin koko maaseudulle.

 

Landemia-hanke päättyi 30.11.2023, mutta sen tulokset ovat edelleen tutustuttavissa tällä sivulla ja hankkeen omalla sivustolla landemia.fi

Landemia-hankkeen pilottikuntia olivat Suupohjan alueelta Isojoki ja Karijoki sekä Järviseudulta Evijärvi ja Soini. Näiden lisäksi pilottikunnaksi valikoitui suuren kaupungin läheistä maaseutua edustanut Ilmajoki.


Pilottikunnat tunsivat kylänsä läpikotaisin, joten uusien toimintamallien luominen ja kokeilu luonnistuivat helposti. Näin myös hankkeen vaikutukset oli helppo jäljittää. Ilmajoki oli mielenkiintoinen vertailukohde kunnasta, joka kasvaa läheisen kaupungin imussa.

Hankkeen toteuttivat yhteistyössä Eteläpohjalaiset Kylät ry ja Luonnonvarakeskus. Kaksivuotinen hanke (3/2021–2/2023) sai rahoituksensa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta maaseuturahastosta.


Hankkeen toteuttajatahojen yhteistyö oli luontevaa. Maakunnallisen kyläyhdistyksen perustehtävänä on toimia kylätoiminnan alueellisena eduntekijänä ja edunvalvojana – kyliensä huolen- ja puolenpitäjänä. Luonnonvarakeskus on asiantuntijaorganisaatio, jonka yksi päätehtävistä on maaseututiedon tuottaminen. Luke tarjoaa syvällistä ja laaja-alaista tutkimuksellista osaamista maaseudun kehittämiseen Landemia-hankkeen teemaan liittyen.

EPK osallisti hankkeeseen maakunnan toimijoita mahdollisimman laajalla rintamalla. Maakunnan Leader-ryhmät, etenkin Kylille-hanke sekä kylät, yhdistykset ja yritykset olivat yhteistyökumppaneina hankkeen käytännön toimissa ja ideoiden pilotoinnissa.

Landemia-hankkeen päätavoite oli edistää Etelä-Pohjanmaan vetovoimaisuutta ja elinvoimaisuutta. Halusimme saada alueellemme uusia pysyviä asukkaita sekä tukea ja mahdollistaa monipaikkaista asumista. Hanke pyrki edistämään osaltaan myös paikkariippumatonta työskentelyä.

Maaseutu houkutti asuinpaikkana jo ennen koronapandemian puhkeamista. Vuonna 2020 Covid19-aalto aiheutti maallepaon, joka kasvoi vähitellen kyliin vaellukseksi. Siitä puhkesi viimein Landemia.


Hankkeen olennainen osa oli alueemme kylien markkinointi potentiaalisille maallemuuttajille ”unelmien asuinpaikkana”.

Landemia-hankkeen toteuttamiseen osallistuivat projektipäällikkö Tarja Vuorinen ja osa-aikaiset projektityöntekijät Susanna Laitila ja Tiia Vuorinen Eteläpohjalaiset Kylät ry:n hallituksen tuella. 


Luonnonvarakeskuksesta hankkeen toteuttajina olivat politiikantutkija ja maaseutupolitiikan professori Hilkka Vihinen sekä erikoistutkija Olli Voutilainen.

Kuvassa syksymaisemaa ja talo horisontissa