Hankkeet

Koti kylään

KOTI KYLÄÄN – maahanmuuttajat osallisiksi paikallisyhteisöön on STEAn rahoittama 3-vuotinen aktivointihanke. Hankkeessa kehitetään
maahanmuuttajia aktivoiva toimintamalli, jota voidaan levittää uusiin kyliin ympäri Suomen, sekä tiedottaa hyvistä käytännöistä laajalle
yleisölle. Maahanmuuttajia aktivoidaan mukaan kylissä tehtävään vapaaehtoistoimintaan. Vapaaehtoistoiminnan myötä maahanmuuttajat integroituvat suomalaiseen yhteiskuntaan
ja he saavat kokemuksia suomalaisuudesta sekä toimivat osana yhteisöä.

Lisätietoa hankkeesta: Koti kylään -hanke

 

Yhteinen keittiö

Eteläpohjalaiset Kylät ry on mukana Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallinnoimassa Yhteinen keittiö -hankkeessa, joka toteuttaa hallituksen Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta -kärkihanketta vuosina 2017 -2018.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa yhteisöllisyyttä erilaisilla toiminnoilla ja tarjota kaikille mahdollisuus yhdessä toimimiseen ja mielekkääseen tekemiseen matalan kynnyksen periaatteella. Pääpaino on  yhteisöllisessä kohtaamisessa ja tarkoituksena on luoda uusi toimintakulttuuri, joka perustuu useiden toimijoiden yhdessä tekemiseen. Kylille tämä on jo perinteisesti luontainen toimintatapa, ja siksi ihmisiä yhdistävä toiminta tullaan  levittämään maakuntaan myös aktiivisen kylätoiminnan kautta.

Kyläpilotit aloittavat toimintansa kevättalvella 2018. Jos olet kiinnostunut tuomaan mukaan oman alueesi hyvän käytännön ja kehittämään jotain uutta, ota yhteyttä!

Eteläpohjalaiset Kylät ry:n yhdyshenkilönä hankkeessa toimii sihteeri Päivi Kultalahti, p. 0400 239 359, paivi.kultalahti(a)aisapari.net

Hankkeessa on luvassa myös keskusteleva demokratia -koulutusta, seuraa tiedotusta!

Lisätietoa hankkeesta: www.epshp.fi/yhteinenkeittio

 

Yhteiskunnallinen yrittäjyys maaseudulla

Eteläpohjalaiset Kylät ry on mukana Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin hallinnoimassa Yhteiskunnallinen yrittäjyys maaseudulla – uusia tuulia palvelutuotantoon? -hankkeessa, jossa pyritään löytämään uudenlaisia ratkaisuja maaseudun palvelutuotannon ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi sekä edistämään yhteisölähtöisen palvelutuotannon kehittymistä Etelä-Pohjanmaan kyläyhdistyksissä. Hankkeen tavoitteena on selvittää kyläyhdistysten näkemyksiä ja ajatuksia yhteisöllisestä palvelutuotannosta ja sen kehittämisestä erityisesti yhteiskunnallisen yrittäjyyden näkökulmasta.

Kyläyhdistyksen tuottama palvelu voi olla mitä tahansa palvelua, jolla on kylällänne tarvetta. Se voi olla esimerkiksi kirjaston toimipisteen ylläpitämistä, kahvilatoimintaa tai ikääntyneiden kotona asumista tukevia palveluja. Samoin yritystoiminnan muoto voi olla mikä tahansa: esimerkiksi osuuskunta, osakeyhtiö, yhdistys tai säätiö.

Eteläpohjalaiset Kylät ry:n yhdyshenkilönä hankkeessa toimii puheenjohtaja Heikki Korkealaakso, p. 044 327 2191, heikkikorkealaakso(a)gmail.com

Miksi kyläyhdistyksen kannattaisi harkita yhteiskunnallista yrittäjyyttä? Lue lisää TÄÄLTÄ

 

Etelä-Pohjanmaan järjestöt mukana muutoksessa  

Etelä-Pohjanmaan järjestöt mukana muutoksessa -hankeon valtakunnallisen Järjestöt mukana muutoksessa -hankekokonaisuuden maakunnallinen osahanke. Hankkeen tavoitteena on järjestöjen roolin ja aseman selventäminen, asiantuntijuuden ja kokemustiedon hyödyntäminen sekä yhdistysten ja niiden toiminnan kohderyhmien osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien tukeminen sote- ja maakuntauudistuksessa.

Eteläpohjalaiset Kylät ry:n yhdyshenkilönä hankkeessa toimii puheenjohtaja Heikki Korkealaakso, p. 044 327 2191, heikkikorkealaakso(a)gmail.com

Lue lisää TÄÄLTÄ