Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä
Eteläpohjalaiset Kylät ry
Mesikuja 5, 62200 Kauhava
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
Y-tunnus 1107944-7, kotipaikka Kauhava

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Heikki Korkealaakso
Mesikuja 5, 62200 Kauhava
heikki.korkealaakso@epk.fi

Rekisterin nimi
Eteläpohjalaiset Kylät ry:n jäsen- ja uutiskirjerekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Tietoja käsitellään jäsenyyksien hallinnointiin ja tiedonvälitykseen.

Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä käsitellään rekisterin käyttötarkoituksen mukaisia tarpeellisia tietoja.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot päivitetään asiakkailta/jäseniltä itseltään saamilla tiedoilla kotisivun yhteistietolomakkeen,
tilaisuuksiin osallistuneiden ja asiakkaan/jäsenen kotisivuilla ilmoitettujen yhteystietojen perusteella
sekä muutoin henkilökohtaisesti asianomaisten itse ilmoittamien tai kyseltyjen tietojen perusteella.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
A Manuaalinen aineisto
Aineisto on suojattu säilyttämällä se lukitussa tilassa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.
B ATK:lla käsiteltävät tiedot
Tietokannat, joihin tietoja tallennetaan, ovat teknisesti ja fyysisesti suojattuja siten, ettei ulkopuolisilla
ole niihin pääsyä.

Tarkastusoikeus
Jokaisella on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Henkilön tulee ottaa yhteyttä rekisterin
yhteyshenkilöön tietojen tarkastusta varten.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista.
Virheellisen tiedon korjaamisesta tulee tehdä pyyntö rekisterin yhteyshenkilölle.