Kyläradiotoiminta mahdollistaa viestinnän kriisitilanteissa

Etelä-Pohjanmaa yhteistyön kehittämisen pilottialuetta – kyläradiot mahdollistavat viestinnän kriisitilanteessa

Teksti ja kuvat: Marianne Hongisto, Eteläpohjalaiset Kylät ry

Kuva: Juha Välimaa ottaa yhteyttä Kauhavan komentokeskukseen välittääkseen harjoitusviestin ohjeiden mukaan. Tapio Huhtanen kirjaa viestit ylös ja Teemu Lehtimäki varmistaa ohjeesta, että harjoitus sujuu käsikirjoituksen mukaan.

Etelä-Pohjanmaalla on lähdetty etunenässä testaamaan ja kehittämään kyläradioverkkoa.

Maanpuolustuskoulutuksen (MPK), Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) ja alueen viranomaisten vuosittain yhdessä järjestämän Hela22-harjoituksen tavoitteena on yhteistyön vahvistaminen eri toimijoiden välillä. Kyläradioverkko oli syyskuussa toteutetussa harjoituksessa yksi osa kokonaisuutta.

Hela22-harjoituksessa oli mukana kolme kyläradioasemaa Etelä-Pohjanmaalla eli Suokonmäki Lehtimäellä, Lehmäjoki Isokyrössä ja Luovankylä Kurikassa. Harjoituksen komentokeskus toimi Kauhavalla entisen lentosotakoulun alueella.

Kyläradioilla tuetaan mahdollisen evakuointitilanteen tai muun kriisin johtamista ja viestintää esimerkiksi tilanteessa, jossa muut viestintävälineet tai matkapuhelinverkot eivät toimi.

Sunnuntaina 18.9.2022 Luovankylän Loukajanvuoren näkötornin pihassa olevaan kotarakennukseen on sijoitettu kyläradioasema. Sieltä oltiin yhteydessä Kauhavalle kuvitteellisessa tilanteessa, jossa ydinvoimalaonnettomuuden vuoksi kyläläiset pitää saada evakuoitua alueelta ja toimitettua Kauhavalla sijaitsevaan evakuointikeskukseen.

Kuva: Tapio Huhtanen (oik.), Teemu Lehtimäki ja Juha Välimaa ovat valmistautumassa Hela22-harjoitukseen Loukajanvuoren kodalla.

Juha Välimaa ja Teemu Lehtimäki hoitivat harjoituksessa radioyhteyksiä Kauhavalle. He ovat pitkän linjan radioamatöörejä ja tämä heidän harrastuksensa mahdollistaa sen, että myös Luovan kylä on mukana raivaamassa tietä kylien turvallisuutta parantavalle yhteistyölle. 

 

Jo pitkään radioamatöörit ovat keskenään miettineet ”mitä, jos” -tilanteita ja niihin varautumista. Eri puolilla maata on radioamatöörien ja pelastustoimen yhteistyöllä luotu alueellisia varaviestiverkon rakenteita. Nyt on vihdoin lähdetty kehittämään yhteistyötä siihen suuntaan, että heidän osaamistaan voidaan hyödyntää myös paikallisten yhteisöjen ja kylien kanssa. Toki tämäkin harrastus on vaarassa ”ukkoontua” ja harrastus on muuttunut, kun kaikenlainen ”digi” on tullut mukaan. Radioamatööritoiminnan perusta on kuitenkin edelleen sama eli viestintä radion välityksellä. Ilahduttavasti myös uusia toimijoita on kuitenkin tulossa mukaan ja radioamatöörien ja MPK:n järjestämille radioamatöörien peruskursseille on ollut vuoden mittaan jopa tunkua.

 

Hela22-harjoitustilanteessa käytettiin tällä kertaa apuna myös WhatsApp-viestejä, mutta tositilanteessa radiolla lähetettävien viestien avulla ensin kartoitettaisiin tilanne, että keitä on kuulolla ja alettaisiin rakentaa viestintäverkkoa.

Kyläradio jää osaksi kylän turvallisuutta

Hela22-harjoituksen jälkeen radiolaitteet ja antenni jäävät kyläseuran vastuulle ja he huolehtivat sen kunnossapidosta.  Tukena ja opastajana radion käytössä ovat radioamatöörit. Kyläradion käytössä tukeudutaan Vapepa-koordinaation hakemiin radiolupiin ja sovelletaan Vapepan radioviestinnän ohjeita.

 

Tapio Huhtanen Luovan talousalueen kyläseurasta kertoo, että kyläseura suostui ilomielin pilottikyläksi, kun palopäällikkö Juha Turkulainen sitä ehdotti. Loukajanvuoren näkötornin alue on mitä mainioin paikka radioasemalle, sillä korkean sijainnin vuoksi sieltä saadaan katettua käytännössä koko Kanta-Kurikan alue. Lauantaina 17.9.2022 muutamat reserviläiset olivat apuna testaamassa kuuluvuutta ihan tavallisilla RHA68-metsästysradioillaan ja toinen ryhmä pääsi melko pitkälle Tokerotien suuntaan ja toinen Viinatien varrelle.

 

Hela22-harjoituksessa oli edellä mainittujen miesten lisäksi mukana Tapio Ropponen, joka kyläaktiivina hoitaa näkötornin ja sen yhteydessä olevan kodan ylläpitoon liittyviä asioita. Kaikki miehet totesivat kuin yhdestä suusta, että toivottavasti kyläläiset ja muut kulkijat ymmärtävät kyläradiotoiminnan olevan kaikkien yhteiseksi hyväksi tehtävää työtä, jota kannattaa vaalia ja ylläpitää.

 

Kyläradio on helposti ja nopeasti kytkettävissä käyttöön, sillä pelkkä akku riittää, että aseman saa toimimaan myös niissä tilanteissa, joissa sähköverkon toiminnassa on häiriöitä.

 

Toiveena olisi, että radiolähetin olisi käytettävissä kaikenlaisissa pelastusharjoituksissa ja vastaavissa, mutta myös ihan tositilanteissa esimerkiksi kadonneiden etsinnöissä. Kyläradio mahdollistaa sen, että metsästäjät, reserviläiset ja muut harrastajat voivat olla linjoilla, sillä kyläradion käytölle on osoitettu samoja radiokanavia kuin heilläkin on käytössä. Näin voidaan saada hätätilanteissa viesti nopeastikin laajalle kuulijakunnalle.

Vanha tekniikka uudemman tueksi

Kyläradio-mallin taustalla on Suomen Kylät ry:n toteuttama valtakunnallinen Kyläturvallisuus 2025 -hanke, jonka yhtenä osana kehitetään kylätalojen roolia paikallisina valmiuskeskuksina. Hankkeessa on yhdeksälle kylätalolle Lappiin, Pohjois-Savoon, Etelä-Pohjanmaalle, Varsinais-Suomeen ja Satakuntaan asennettu kyläradiot. Eteläpohjalaiset Kylät ry oli mukana valitsemassa kolmea Etelä-Pohjanmaalle sijoitettua kyläradioasemaa. Kyläradioiden toteutukseen valittiin helppokäyttöinen ja luotettava RHA68-teknologia eli ns. ”metsästysradio”. Vanha hyväksi havaittu ja testattu teknologia otetaan näin tukemaan uudempaa teknologiaa sen haavoittuvuuksissa.