Luonnonvarakeskus Luke

Luonnonvarakeskus (Luke) on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka tekee työtä luonnovarojen kestävän käytön ja biotalouden edistämiseksi. Maaseututiedon tuottaminen on yksi sen päätehtävistä.

 

Landemia-hanke koostuu tutkimuksellisesta osuudesta sekä konkreettisten toimien pilotoinnista kunnissa. Osiot limittyvät toisiinsa jatkuvasti läpi hankkeen toteutusajan.

 

Luonnonvarakeskuksen vastaa Landemia-hankkeen tutkimuksellisesta osuusdesta. Tämän osion vastuullisena toteuttajahenkilönä ja ohjaajana toimii tutkimusprofessori Hilkka Vihinen, jolla on pitkä kokoemus maaseutu- ja aluepolitiikan tutkimus- ja asiantuntijatehtävistä Suomessa, pohjoismaissa ja EU:ssa. Luonnonvarakeskuksen Landemia-työryhmässä on mukana myös erikoistutkija Olli Voutilainen. Hänellä on monipuolista kokemusta maaseutuun liittyvien tutkimus- ja kehittämishankkeiden toteuttamisesta.

 

Tutkimusosiolla selvitetään, mitä esteitä maallemuutolle nähdään ja miten niitä voidaan konkreettisesti poistaa. Analyysissä kartoitetaan myös Etelä-Pohjanmaan vahvuuksia maallemuuton näkökulmasta. Tutkimuksessa paneudutaan osa-aika-asutukseen/monipaikkaisuuteen liittyviin kysymyksiin. Tutkimusosioissa tarkastellaan myös työntövoimatekijöitä maaltamuuton jarruttamiseksi.

 

Tuottamallaan tiedolla tutkimusosio avustaa hankkeen konkreettisiin toimiin maallemuuton edistämiseksi Etelä-Pohjanmaalla. Pyrkimyksenä mahdollistaa hyvä elämä maaseudulla yhä useammalle.