Syyskokous 2018

Vuosikokous 2018

Etelä-Pohjanmaan Vuoden kylä 2018 on Alajärven Luoma-aho

Könnin kylätalolla Ilmajoella pidettiin lauantaina Eteläpohjalaiset Kylät ry:n syyskokous ja kyläseminaari. Päivä aloitettiin ruokailulla ja seminaarin alkajaisiksi esiintyi Elonkerjuun solisti Osku Ketola, säestäjänä Joni Teirikangas.

Vuoden kylänä palkittiin Alajärven Luoma-aho.  Palkinnon saajan puolesta piti kiitospuheen kyläyhdistyksen puheenjohtaja Sirkka Rajala.

 

Oikella Sirkka Rajala, Marjo Vistiaho, Soili Mäki ja Elina Försti Luoma-ahon kyläyhdistyksestä, vasemmalla palkintojen luovuttajat Heikki Korkealaakso, Eija Mäkiniemi ja Päivi Niemistö.

 

Luoma-ahon esittely

Kylätoiminnan synty: Kylällä toimi perinnepiiri toimi vuosina 1976-1978, vuonna 1980 perustettiin kylätoimikunta. Kyläyhdistykseksi rekisteröidyttiin vuonna 2007
Yhteistyötä kaupungin kanssa on tehty palvelutuottajasopimuksena vuodesta 2007. Sopimuksessa on sovittu koulun kulujen jakautumisesta kaupungin, yritysten sekä kyläyhdistyksen kesken. Myös tuoreessa monipalvelukeskushankkeessa on selvitetty, kuinka lähipalveluja voitaisiin tuottaa uudella tavalla, elämänkaariajattelun mukaisesta, yksittäisen asukkaan näkökulmasta, yli sektorirajojen.

Kylätalohanke on kulkenut monipalvelukeskushankkeen kyljessä. Toisin kuin monipalvelukeskusasia, kylätalo on saanut kunnallisessa päätöksenteossa myöntävän päätöksen. Kyläyhdistys tulee toteuttamaan kylätalon Elyn tukirahalla, kaupungin osallistumisrahalla sekä kyläyhdistyksen talkootyöosuudella.

Uusi kylätalo tulee sisältämään liikuntatilat, keittiön sekä pienen kahviotilan. Uusi kylätalo soveltuu kylän liikunta-, tapaamis- sekä juhlatilaksi. Kylätaloa aletaan rakentaa keväällä 2019.

 

Kyläyhdistys solmi keväällä 2013 Alajärven kaupungin kanssa sopimuksen, jonka mukaan kyläyhdistys vastaa Ojajärven uimapaikan kunnostamisesta sekä huolehtii sen rakenteiden kunnossapidosta vuoteen 2020 saakka. Uimaranta kunnostettiin kesällä 2013. Vuonna 2014 jatkettiin rakenteiden korjaamista ja huolehdittiin säännöllisistä velvoitteista, kuten laiturin laskusta ja nostosta.

Viestintää hoidetaan mm. kotisivujen kautta (www.luoma-aho.info), Facebookin ryhmässä ”Luoma-aho” sekä kyläkirjeitse suoraan kyläläisten postilaatikkoihin. Myös erilaisia Whatsapp-ryhmiä on perustettu.  Tiedottamista hoidetaan myös lehtijuttujen kautta.

 

Tapahtumat: Koulun ja kylän yhteistyössä on vuosittain järjestetty koko kylän yhteinen joulujuhla. Myös pääsiäisen kokkotapahtuma on järjestetty useana vuonna. Kyläyhdistys on järjestänyt yhteistyössä kylän yrityksille virkistyspäiviä sekä vuokrannut nuorisoseuraa eri tilaisuuksiin auttaen myös käytännön järjestelyissä.

 

Seurakunta ja kylä ovat toimineet yhteistyössä järjestämällä mm. erilaisia tapahtumia sekä kerhoja. Kylässä on toiminut seurakunnan järjestämä päiväkerho alle kouluikäisille jo vuosia. Seurakunta on myös osallistunut virsiseuroille vuosittain. Kylässä on järjestetty yhteiskristillisiä tapahtumia, kuten kinkereitä ja kotikirkkotapahtumia.

 

Urheiluseura Alajärven Ankkureiden kanssa on järjestetty mm. kyläpesistä kesällä 2018. Alajärven 4H-yhdistys on järjestänyt kylän kanssa yhteistyössä erilaisia kerhoja, kuten liikuntakerhon 5-7-vuotiaille. MLL on järjestänyt kylässä leikkikenttäkerhoa useana kesänä. Ojajärven kierros -liikuntatapahtumassa on tehty yhteistyötä usean eri tahon, kuten Alajärven vapaa-aikatoimen, Alajärven Ladun, SPR:n ja paikallisten yritysten kanssa.

 

Säännöllisiä tapahtumia ovat olleet mm. vuosittainen valtakunnallinen kyläelokuvafestivaali (vuodesta 2013 lähtien) yhteistyössä Leader Aisaparin hankkeiden ja Alajärven kaupungin vapaa-aikapuolen kanssa.


Lapsille järjestetty ”Taidetta ja tanssia”-leiri vuosina 2013-2017. Isompien tapahtumien lisäksi kylällä on ollut lukuisia pienempiä yksittäisiä tapahtumia, kuten leffailtoja, lauluiltoja, jumppaa jne.

 

Kyläperinne: Kyläkirjoja on julkaistu kaksi (vuonna 1981 ja vuonna 1991). Monet tapahtumat ovat jo muodostuneet perinteeksi, kun niitä pyritään toteuttamaan vuosittain, ja tapahtumat pyritään dokumentoimaan videoiden.

 

Kylän yhteisissä tapahtumissa on usein katsottu vanhoja videotallenteita kylällä aikoinaan järjestetystä tilaisuuksista ja tapahtumista (esim. sikajuoksut).

 

Suomi100-vuonna järjestettiin kylällä koko kylän yhteinen, vanhan ajan tapahtuma, jossa teemana oli ”Luomaaho 100 vuotta sitten”. Tämä juhlavuositapahtuma sisälsi myös kyläläisten kesken järjestetyt perinnepiirit, jotka videoitiin. Videot julkaistiin Youtubessa. Perinnepiireissä tehtiin yhteistyötä eri-ikäisten kesken. Videot katsottiinmyös koululla.

 

Perinteitä vaalitaan ja siirretään myös aktiivisen senioriporukan ja nuoremman sukupolven yhteistyöllä. Mm. kasvimaakerho kesällä -17 oli tällainen yhteistyömuoto, jossa vanha ja uusi sukupolvi puuhasivat yhdessä Ystävyyden kasvimaalla. Suunnitteilla on myös kylämummo- ja -vaaritoimintaa koulun ja kylän senioreiden kesken.

 

Hanketoimintaa: Luoma-aho oli mukana Lapuan kaupungin hallinnoimassa useden kylien Luova Lakeus (Creative Landscapes) -kehittämishankkeessa. Hanke sai Aisaparin myöntämää Leader-rahoitusta. Luoma-aholla lähtökohdaksi otettiin eri-ikäisten kyläläisten toiveet, joiden pohjalta toteutettiin erilaisia kulttuuritapahtumia: kulttuuriretki lähialueelle, syystapahtuma, hiphop-tanssikurssi, Ojajärven rantapäivät ja suomirockin lauluilta sekä järjestettiin lastenohjelmaa kyläelokuvafestivaaleilla. Luova Lakeus -hankkeen myötä Luoma-aholta on tehtiin myös opintoretki Irlantiin.

 

Luoma-aho on ollut mukana Maaseutuasumisen messutapahtuma Järviseudulla 2014 -hankkeessa (Kotopesä). Hanke käynnistyi syksyllä 2013 ja sen tavoitteena oli lisätä Järviseudun (Alajärvi, Evijärvi, Lappajärvi, Soini, Vimpeli) maaseudun ja kylien markkinointia sekä jakaa tietoisuutta maaseudusta vireänä ja sosiaalisena asuinalueena. Hankkeessa laadittiin yhdessä messutapahtumaohjelma ja kylät tuottivat omaa esittelymateriaalia ja messuohjelmaa. Hankkeen aikana valmistui kunkin kylän/kyläkimpan tulomuuttajaa ja markkinointia palveleva toimintamalli sekä palvelukatalogi. Asuinpaikan löytymistä helpottavat ajanmukaiset tonttipörssit.

 

Luoma-aho on ollut mukana Yhteiskunnallinen yrittäjyys -hankkeessa. Tällöin on tehty yhteistyötä Skotlanninkanssa. Yhteistyönä järjestettiin mm. työpajoja sekä tutustumisreissu Skotlantiin.

 

Tontit ja kaavoitus: Kyläyhdistys on itse järjestänyt tai ollut mukana useissa maaseutuasumista ja kylän tonttitarjontaa markkinoivissa tapahtumissa: Kylä maalla on mukava -tapahtuma Luoma-aholla 2012. Pytinki-messujen Järviseudun osasto, vuodet 2013 ja 2015. Asumista ja hyvinvointia -messut 2012, 2014 ja 2015 ja rakentajailta Luoma-aholla 2015.

 

Kylän tonttiyhdyshenkilö on vienyt muuttamisesta kiinnostuneita henkilökohtaisesti tutustumaan kylän asumisvaihtoehtoihin. Uusien kyläläisten ”kotouttamiseen” on järjestetty mammapiiritoimintaa.
Luoma-ahon kylässä on voimassa oleva osayleiskaava. Myös tehdasalue on kaava-alue. Alajärven kaupunki onkaavoittanut kylään kaksi asuinaluetta, Mikinpuro 1 ja Mikinpuro 2. Mikinpuro 1 täyttyi vuosina 2008-2013. Mikinpuro 2:n kaava sai lainvoiman 2013 ja tällä asuinalueella on vielä vapaita tontteja jäljellä.

 

Ympäristö: Ympäristösuunnitelma sisältyy osin kyläsuunnitelmaan. Suunnitelmia on tehty mm. kylän tiestön sekä luonnonympäristön kehittämiseen ja kunnossapitoon liittyen. Luoma-ahon Ojajärven kylä on parhaillaan mukana Kolmen vyyhti-hankkeessa. Tämän hankkeen myötä pyritään kartoittamaan ja kohentamaan Ojajärven vesistön tilaa.

 

Kyläyhdistys ottaa osaa ja toteuttaa mahdollisuuksien mukaan myös akuutisti esiinnousseisiin ympäristöasioihin. Parhaillaan on meneillään pyöräparkkiprojekti, joka lähti liikkeelle asukkaiden huolesta. Taksikyytiä odottavien oppilaiden pyörille sekä oppilaiden taksinodotuspaikaksi rakennetaan ”parkki”, joka parantaa myös turvallisuutta. Parkkiprojektissa ovat mukana kylän yritykset, kyläyhdistys sekä kyläläiset talkoiden muodossa.

 

Kyläbrändi: Luoma-aho on rakentanut brändiä elinvoimaisesta maaseutukylästä, jossa palvelut ovat lähellä. Kylän slogan uhoaa leppoisan varmasti: “Meillä on. Ja mitä ei oo sitä ei tarvita.” Kylän lapsiperhemyönteisyyttä on tuotuesille järjestämällä lapsille omaa ohjelmaa tai lastenhoito kyläyhdistyksen järjestämiin tapahtumiin.

 

Kylän vanhaa nuorisoseuraa on ylläpidetty kylän yhteisenä kokoontumistilana. Sydänlämpöä -hankkeen myötä Nuorisoseurarakennuksen sisäkatto eristettiin, ostettiin nuorisoseuralle jääviileäkaapit sekä ostettiin ja asennettiin ilmalämpöpumput. Nuorisoseuralle on tehty myös pihasuunnitelma Leader-hankkeen puitteissa.

 

Luoma-aho tunnetaan sekä yritteliäisyydestään että ennakkoluulottomista ideoistaan. Myös meneillään olevat hankkeet uusien tilojen saamiseksi kertovat kyläläisten sekä kylän yritysten vahvasta tahdosta kehittää Luoma-ahoa uudella ja innovatiivisella tavalla.

 

Luoma-aholta löytyy teollisuuden lisäksi myös paljon muuta. Kyläläisten päivittäiseen palvelutarpeeseen halutaan vastata lähipalveluilla. Lähikoulun säilyminen kylällä on nähty yhdeksi tärkeimmistä päämääristä ja sen eteen on tehty vuosikaudet tuloksellista yhteistyötä. Koulun säilymisen eteen tehdään myös tulevaisuudessa hartiavoimin töitä. Muista kylän lähipalveluista mainittakoon leipomo ja sen yhteydessä pyörivä kyläkauppa, päiväkoti, kuntosali sekä perinteitä sukupolville esiintuova läkkyrimuseo. Kylällä järjestetään myös paljon erilaisia kerhoja, piirejä ja tapahtumia eri-ikäisille.

 

Vaikka kylä on kasvanut vahvalla nuoren ja työikäisen väestön muutolla, ei varttuneempi väkikään ole pysynyt toimettomana. Seniori-ikäisten kuntojumppa sekä Ystävyyden kasvimaa -toiminta kertovat vahvaa kieltä siitä, että täällä myöskään ikääntyneempi väestö ei jää paikoilleen. Seniorit toteuttivat jopa oman
tubevideonsa kyläelokuvafestivaaleille!

 

Vierivä kivi ei sammaloidu. Lähipalvelujen turvaamiseksi sekä kylän elinvoimaisuuden kehittämiseksi edelleen tarvitaan voimakasta tahtotilaa ja sitähän löytyy, kun kylän slogan on ”MEILLÄ ON”!

 

Ajankohtaisia kuulumisia

EPK:n puheenjohtaja Heikki Korkealaakso kertoi kylätoiminnan kuulumisia ja kertasi vuoden tapahtumia. Suurin ponnistus on mittavan hanketyön lisäksi ollut neljän maakunnallisen seminaarin järjestäminen. Tulevaisuuden kylä – miten se tehdään -seminaarit keräsivät yli 200 osallistujaa Kauhajoella, Ilmajoella, Alavudella ja Kauhavalla.

 

Järjestöpäällikkö Jarmo Vesa esitteli Yhteisöjen yhdistystä ja Seinäjoen järjestötaloa. EPK aikoo liittyä yhdistykseen ja vuokrata tukikohdan talolta vuodenvaihteen tietämillä.

Toukokuussa on luvassa mittava Järjestömarkkinat-kierros kahdeksalla hyvinvointikeskuspaikkakunnalla. Kierroksella on mukana sosiaali- ja terveysalan järjestöjen lisäksi muun muassa MLL, Eläkeliitto, Vapepa ja tietenkin kylätoiminta. Kuntatiimeihin ja -tapahtumiin toivotaan mukaan kaikkia paikallisia järjestöjä ja yhdistyksiä sekä tietenkin kunnan edustusta.

 

EPK:n ensi vuoden toimintakertomukseen sisältyy myöskin valtakunnallisen paikalliskehittäjien tapaamisen, Lokaalin, järjestäminen elokuussa Kauhavalla. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä maakunnan Leader-toimijoiden kanssa.

 

Syyskokous hyväksyi talousarvion ja valitsi hallituksen jäsenet. Heikki Korkealaakso, Päivi Niemistö, Hannele Salmela ja Tarja Mäkiniemi valittiin varsinaisiksi jäseniksi uudelleen ja varajäsenistä Lotta Airila, Päivi Kultalahti ja Aulis Nuuja valittiin uudelleen, uutena varajäsenenä aloittaa Tuomo Keppo Seinäjoen Ylistarosta.