Onko teidän kylänne seuraava vuoden kylä?

Vuoden eteläpohjalainen kylä

Vuoden kylän valinnalla halutaan nostaa esiin kylien monipuolista toimintaa ja lisätä kylätoiminnan tunnettavuutta ja näkyvyyttä. Tavoitteena on löytää aktiivisia kyliä, tuloksellista kylätoimintaa ja saada hyviä esimerkkejä kylien toiminnasta ja yhteistyöstä.

Vuoden 2021 eteläpohjalaiseksi kyläksi valittiin Alavuden Kätkänjoki.

Valinnassa painotetaan kylien toiminnan suunnitelmallisuutta (voimassaoleva kyläsuunnitelma), pitkäjänteisyyttä ja uutta luovaa toimintaa sekä tulevaisuuteen suuntautumista. Erityisesti otetaan huomioon kylän kehittäminen laaja-alaisesti, miten on järjestetty kunnan ja kylän välinen suhde, palvelujen tuotteistaminen ja uudelleen järjestäminen, avoin tiedottaminen, yhteistyön sujuminen sekä elinkeinojen edistäminen.

Huomioon otetaan koko kylää hyödyttävä toiminta, yhteistyö (ml. Eteläpohjalaiset Kylät ry:n jäsenyys), avoin tiedottaminen, yhteistyön sujuminen ja kylän kehittäminen laaja-alaisesti.

Eteläpohjalainen vuoden kylä ilmoitetaan sitten tietenkin ehdokkaaksi myös valtakunnalliseksi vuoden kyläksi, jonka valitsee Suomen Kylät ry.

Lähetä hakemus syyskuun loppuun mennessä!

Etelä-Pohjanmaan kylät, mukaan lukien Kyrönmaa, lähettävät hakemuksensa mahdollisine liitteineen syyskuun 2022 loppuun mennessä osoitteella:

Heikki Korkealaakso, Mesikuja 5, 62200 Kauhava

tai sähköpostilla info@epk.fi.